TAKEX Light Curtain Sensors

TAKEX Light Curtain Sensors Module Numbers
TAKEX ESN-T8 TAKEX ESN-T12 TAKEX ESN-T16 TAKEX ESN-T20 TAKEX SSC-T801 TAKEX SSC-T802
TAKEX SSC-T804 TAKEX SSC-T805 TAKEX SSC-T850 TAKEX SSC-T810 TAKEX SSC-T815 TAKEX SSC-T830
TAKEX SSC-T835 TAKEX SSP-T205 TAKEX SSP-T210 TAKEX SSP-T213 TAKEX SSP-T216 TAKEX SS10-T16
TAKEX SS10-T24 TAKEX SS10-T32 TAKEX SS10-T48 TAKEX SS10-T64 TAKEX SS10-T80 TAKEX SS10-T96
TAKEX SS20-T8 TAKEX SS20-T12 TAKEX SS20-T16 TAKEX SS20-T20 TAKEX SS20-T24 TAKEX SS20-T32
TAKEX SS20-T40 TAKEX SS20-T48 TAKEX SS40-T4 TAKEX SS40-T6 TAKEX SS40-T8 TAKEX SS40-T10
TAKEX SS40-T12 TAKEX SS40-T16 TAKEX SS40-T20 TAKEX SS40-T24 TAKEX SS80-T2 TAKEX SS80-T4
TAKEX SS80-T6 TAKEX SS80-T8 TAKEX SS80-T10 TAKEX SS80-T12 TAKEX SS80-T14 TAKEX SS80-T16
TAKEX SS80-T18 TAKEX SS80-T20 TAKEX SS80-T22 TAKEX SS80-T24 TAKEX SSF-T8C TAKEX SSF-T16C
TAKEX SSF-T24C TAKEX SSF-T32C TAKEX SSF-T40C TAKEX SSF-T48C TAKEX SSF-T56C TAKEX SSF-T64C
TAKEX SSF-T404C TAKEX SSF-T408C TAKEX SSF-T412C TAKEX SSF-T416C TAKEX SSF-T420C TAKEX SSF-T424C
TAKEX SSF-T428C TAKEX SSF-T432C TAKEX SSR304 TAKEX SSR306 TAKEX SSR308 TAKEX SSR310
TAKEX SSR312 TAKEX SST104 TAKEX SST108 TAKEX SST112 TAKEX SST116 TAKEX SST120
TAKEX SST124 TAKEX MST104 TAKEX MST108 TAKEX MST112 TAKEX MST116 TAKEX MST120
TAKEX MST124 TAKEX SST316 TAKEX SST332 TAKEX SST348 TAKEX SST364 TAKEX SST396
TAKEX ES-BF TAKEX ES-BL TAKEX SSP-T205-J TAKEX SSP-T210-J TAKEX SSP-T213-J TAKEX SSP-T216-J
TAKEX SSP-B1 TAKEX SSP-B2 TAKEX FAC-D4R2 TAKEX FAC-D4R5 TAKEX SS10-T56 TAKEX SS10-T64
TAKEX SS10-T72 TAKEX SS10-T88 TAKEX SS-H5L TAKEX SS-H5R TAKEX SS-H10L TAKEX SS-H10R
TAKEX SSM-F8N TAKEX SSM-F16N TAKEX SSM-F24N TAKEX SSM-F32N TAKEX SSM-F40N TAKEX SSM-F48N
TAKEX SSM-F56N TAKEX SSM-F64N TAKEX SSF-T8 TAKEX SSF-T16 TAKEX SSF-T24 TAKEX SSF-T32
TAKEX SSF-T40 TAKEX SSF-T48 TAKEX SSF-T56 TAKEX SSF-T64 TAKEX SSF-T404 TAKEX SSF-T408
TAKEX SSF-T412 TAKEX SSF-T416 TAKEX SSF-T420 TAKEX SSF-T424 TAKEX SSF-T428 TAKEX SSF-T432
TAKEX SSF-T436 TAKEX SSF-T440 TAKEX SSF-T444 TAKEX SSF-T448 TAKEX SSF-T452 TAKEX SSF-T456
TAKEX SSF-T460 TAKEX SSF-T464 TAKEX SSM304S TAKEX SSM306S TAKEX SSM308S TAKEX SSM310S
TAKEX SSM312S TAKEX PSZ300 TAKEX PSZ300L TAKEX PSZ300S TAKEX SSR-H10 TAKEX SSA30
TAKEX SSM312 TAKEX SSB312 TAKEX SSM310 TAKEX SSB310 TAKEX SSM308 TAKEX SSB308
TAKEX SSM306 TAKEX SSB306 TAKEX SSM304 TAKEX SSB304 TAKEX SSB(M)304 TAKEX SSB(M)306
TAKEX SSB(M)308 TAKEX SSB(M)310 TAKEX SSB(M)312 TAKEX MST104L TAKEX MST108L TAKEX MST112L
TAKEX MST116L TAKEX MST120L TAKEX MST124L TAKEX MST104R TAKEX MST108R TAKEX MST112R
TAKEX MST116R TAKEX MST120R TAKEX MST124R TAKEX F316 TAKEX F332 TAKEX F348
TAKEX F364 TAKEX F396 TAKEX WJ316 TAKEX WJ332 TAKEX WJ348 TAKEX WJ364
TAKEX WJ396 TAKEX SST316L TAKEX SST332L TAKEX SST348L TAKEX SST364L TAKEX SST396L
TAKEX SST316R TAKEX SST332R TAKEX SST348R TAKEX SST364R TAKEX SST396R TAKEX SS10-T16-CH
TAKEX SS10-T24-CH TAKEX SS10-T32-CH TAKEX SS10-T48-CH TAKEX SS10-T64-CH TAKEX SS10-T80-CH TAKEX SS10-T96-CH
TAKEX SS20-T8-CH TAKEX SS20-T12-CH TAKEX SS20-T16-CH TAKEX SS20-T20-CH TAKEX SS20-T24-CH TAKEX SS20-T32-CH
TAKEX SS20-T40-CH TAKEX SS20-T48-CH TAKEX SS40-T4-CH TAKEX SS40-T6-CH TAKEX SS40-T8-CH TAKEX SS40-T10-CH
TAKEX SS40-T12-CH TAKEX SS40-T16-CH TAKEX SS40-T20-CH TAKEX SS40-T24-CH TAKEX SS-96B TAKEX  

Download the TAKEX Light Curtain Sensors catalogue